Cennik

1.1. BRUK RADLIŃSKI SZARY GR. 5,5 CM.......33,00 zł/m2

1.2. BRUK RADLIŃSKI KOLOR GR. 5,5 CM.......37,00 zł/m2

1.3. BRUK CHODNIKOWY prosty - MELANŻ ....46,00 zł/m2

1. Kostka brukowa szara chodnikowa bruk prosty.…….39,00 zł/m2

2. Kostka brukowa kolorowa chodnikowa bruk prosty.46,00 zł/m2

3. Kostka brukowa szara przejazdowa gr. 8 cm….........39,00 zł/m2

4. Kostka brukowa kolorowa przejazdowa gr. 8 cm......42,00 zł/m2

5. Płyta ażurowa 60 x 40 x 10 cm..……….…….…...…   12,00 zł/szt

6. Obrzeża chodnikowe 6 x 20 x 75 cm….………...….....10,00 zł/szt

7. Obrzeża chodnikowe 8 x 30 x 75 cm..……… .….........brak

8. Krawężik drogowy 15 x 30 x 100 cm............................brak

9. Betonity B-10 żużlowe.....….………………..........…...brak

10. Betonity B-15 fundamentowe.……..………................3,95 zł/szt

11. Betonity dwuwarstwowe B15-B20 .............................. 4,95 zł/szt

12. Betonity B-30 drogowe….…………………..........…..5,95 zł/szt

13. Pustaki żużlobetonowe 24x24x49 cm……….............. brak

14. Kręgi studzienne śr. 80 cm wys. 58 cm………..…...150,00 zł/szt

15. Pokrywa na kręgi o śr. 100 cm z dziurą lub bez ..…..120,00 zł/szt

16. Koło szare gr. 5,5 cm o średnicy 160 cm…..……....160,00 zł/szt

17. Koło kolor gr. 5,5 cm o średnicy 160 cm..…............190,00 zł/szt

18. Koło szare gr. 8 cm o średnicy 160 cm…….………190,00 zł/szt

19. Koło kolor gr. 8 cm o średnicy 160 cm…….………210,00 zł/szt

20. Kostka brukowa szara "Trapez" gr. 8 cm..................brak

21. Kostka brukowa kolorowa "Trapez" gr. 8 cm...........brak

22. Kostka kolorowa "Barwy jesieni "1 i 2" gr. 8 cm........62,00 zł/m2

23. Kostka bezfazowa melanż gr. 8 cm............................62,00 zł/m2